Nasza witryna korzysta z plików cookie (sesje) w strefie dla zalogowanych użytkowników. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies.

Administracja

HOME ISWN IT ACADEMY MSDN AA KONTAKT

KADRA
Pracownicy

NAUKA
Działalność
Konferencja - INFOS

DYDAKTYKA
Informacje
Specjalność
Karty przedmiotów
Konsultacje

UCZELNIA
Politechnika
WBMiL

Specjalność dyplomowania

Myślisz o przyszłości w ciekawym zawodzie? - Specjalizuj się w zakresie zawodów przyszłości!

Zakład Informatyki

na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa zaprasza na specjalności organizowane

w ramach studiów I stopnia - Informatyka w Zarządzaniu Przedsiębiorstwem

oraz w ramach studiów II stopnia - Nowoczesne Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Przedsiębiorstwie

Na naszych specjalnościach zapewniamy:

 • profesjonalną kadrę wykładowców praktyków,
 • nowoczesne treści przedmiotów, wzbogacone o certyfikowane materiały szkoleniowe firmy Microsoft,
 • ciekawe studia przypadków, pokazujące specyfikę problemów współczesnych firm, w zakresie planowania infrastruktury informatycznej oraz zarządzania informacją biznesową,
 • oprogramowanie, które naprawdę warto poznać, ponieważ korzystają z niego liderzy w branży,
 • kursy w formie Distance Learning, pozwalające na naukę w dowolnym miejscu i w odpowiednim dla siebie tempie,
 • przyjazną i stymulującą do nauki atmosferę.

Dlaczego warto?

Firmy coraz częściej poszukują pracowników, którzy potrafią nie tylko kształtować architekturę systemów informatycznych, ale również dobrze rozumieją potrzeby biznesu, zorganizują prace działu IT, czy będą w stanie przeprowadzić negocjacje z dostawcami systemów lub usług informatycznych i podjąć decyzje związane z outsourcingiem.

Istnieje duże i ciągle rosnące zapotrzebowanie na specjalistów, którzy zadbają, aby korporacyjne technologie informacyjno-komunikacyjne były wykorzystywane w charakterze broni strategicznej, wspierając biznes w sposób pozwalający zdobyć i utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku.

Proponowane specjalności wychodzą naprzeciw wspomnianym wymaganiom rynku pracy, przygotowując absolwentów do wykonywania zawodów przyszłości, takich jak: architekt Informacji biznesowej, kierownik przedsięwzięć informatycznych, specjalista ds. obecności firmy w Internecie, czy menedżer IT.

Profil absolwenta

Kluczowym atutem absolwentów naszych specjalności jest ich interdyscyplinarne przygotowanie. Inaczej niż w przypadku tradycyjnych kierunków informatycznych, absolwenci specjalności "Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem" oraz "Nowoczesne Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Przedsiębiorstwie" posiadają zarówno wiedzę inżynierską i biznesową, uzyskaną na kierunku studiów "Zarządzanie i inżynieria produkcji", jak i specjalistyczne umiejętności w zakresie planowania oraz zastosowañ Informatycznych Systemów Zarządzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych.

Osób z profilem wykształcenia zdobytym na naszej specjalności potrzebuje w zasadzie każda firma, która dysponuje systemami informatycznymi i chce, żeby efektywnie wspierały one jej cele biznesowe. Wymagania wobec niezbędnych kompetencji wiążą się z bardzo dobrymi warunkami zatrudnienia i wysokimi płacami, a duża dynamika zmian w tym obszarze daje niespotykane nigdzie indziej szanse rozwoju zawodowego. Jak wynika z analizy historii zatrudnienia naszych absolwentów, otrzymany na naszej specjalności profil wykształcenia daje im znaczną siłę przetargową na rynku pracy.

Tematyka zajęć

Struktura oraz tematyka przedmiotów została dobrana w sposób pozwalający na zapoznanie się z niezbędną teorią oraz doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie analizy, planowania, projektowania, realizacji i wdrażania technologii informacyjno-komunikacyjnych wspierających biznes (przedsiębiorstwa przemysłowe w szczególności). Wszystkie zajęcia wykorzystują nowoczesne metody dydaktyczne oraz oprogramowanie, z którego korzystają liderzy w branży a zagadnienia omawiane są zawsze w kontekście praktycznych problemów na podstawie ciekawych studiów przypadków

Tylko u nas dowiesz się jak:

Modelować i informatyzować procesy biznesowe...

W ramach przedmiotu "Modelowanie procesów biznesowych" prezentowane są metody, techniki i narzędzia, pozwalające na tworzenie szeroko rozumianych modeli przedsiębiorstw. Współczesne firmy produkcyjne są coraz bardziej złożonymi strukturami biznesowymi. Modele procesów biznesowych mogą być wykorzystane na wiele sposobów, pozwalających zmniejszyć tę złożoność. Przykładowe to: reorganizacja procesów oraz ich ulepszanie, automatyzacja sposobów wykonywania pracy w organizacji, wdrażanie nowych systemów informatycznych oraz integracja nowych systemów informatycznych z już istniejącymi. Modele takie mogą być również wykorzystywane przy szkoleniu nowo przyjętych pracowników. Proces modelowania jest realizowany z wykorzystaniem języków (BPMN, BPEL), które są obecnie standardem w branży oraz najpopularniejszych w tym obszarze środowisk softwareowych.

Zarządzać przedsięwzięciami informatycznymi i wdrożeniami strategii informatyzacji...

Przedmiot "Metody i narzędzia zarządzania projektami informatycznymi" omawia specyfikę takiego produktu jak oprogramowanie i pokazuje, w jaki sposób zarządzać procesem wytwórczym systemów informatycznych, procesem integracji systemów lub wdrożeniem strategii informatyzacji firmy. Aby sprawnie zarządzać przedsięwzięciami informatycznymi realizowanymi dla przemysłu, nie wystarczy ogólna znajomość problematyki zarządzania projektami. Trzeba dobrze znać szczegóły metodyk projektowych, stosowanych w realizacji przedsięwzięć informatycznych. W tym obszarze również wypracowano standardy. Do najczęściej wykorzystywanych można zaliczyć Rational Unified Process, Microsoft Solution Framework, COBIT, ITIL, etc., które niniejszy przedmiot wyczerpująco prezentuje.

Zaplanować i zrealizować "ramię" internetowe dla przedsiębiorstwa...

"Projektowanie systemów gospodarki elektronicznej" to przedmiot, który wprowadza w zagadnienia analizy, planowania oraz realizacji systemów bazujących na technologiach interneto-wych. Omawiana tematyka dotyczy bardzo aktualnych obecnie obszarów, związanych z promocją firmy w Internecie oraz projektowaniem elektronicznych rynków. Rozwiązania tego typu mogą być wykorzystywane zarówno w celach reklamowych, jak i transakcyjnych. Poruszane zagadnienia łagodnie wprowadzają w problematykę e-biznesu, uwzględniając nie tylko aspekt technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale również kwestie biznesowe, których znajomość jest niezbędna do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej w Sieci. Wszystkie treści są prezentowane w ramach scenariusza przedsięwzięcia internetowego, który w bardzo przystępny sposób prowadzi krok po kroku, przez wszystkie etapy cyklu życia systemów webowych. Wyszukiwać wzorce ukryte w dużych ilościach danych...

Wyszukiwać wzorce ukryte w dużych ilościach danych...

W ramach przedmiotu "Wielowymiarowa analiza danych" prezentowane są metody oraz narzędzia, pozwalające na przetwarzanie bardzo dużych zbiorów danych biznesowych, ich wizualizację oraz analizę w celu poszukiwania ukrytych wzorców i zależności, które trudno jest zidentyfikować za pomocą tradycyjnych technik. Wiedza taka ma bardzo dużą istotność strategiczną i może być wykorzystana przy budowaniu relacji z klientami, planowaniu nowych strategii sprzedaży, czy zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa. W programie zajęć szczególną uwagę poświęcono najnowszym rozwiązaniom opracowanym przez firmę Microsoft w zakresie planowania i realizacji hurtowni danych, przetwarzania analitycznego OLAP oraz Data Mining. Wspomagać procesy decyzyjne, które zawierają element ryzyka i niepew-ności...

Wspomagać procesy decyzyjne, które zawierają element ryzyka i niepewności

Przedmiot "Symulacja w przedsiębiorstwie" prezentuje treści związane z modelowaniem sytuacji, w których nie wszystkie wartości zmiennych decyzyjnych są znane lub pewne. Jak pokazuje praktyka zarządzania, znaczna część problemów, z jakimi stykają się współczesne przedsiębiorstwa zawiera element niepewności. Dzięki narzędziom i technikom prezentowanym w ramach tego przedmiotu można sprawniej zarządzać ryzykiem oraz wspomagać podejmowanie decyzji, które nie posiadają dobrze określonej struktury. Każdy z omawianych w ramach zajęć procesów decyzyjnych jest implementowany w odpowiednim środowisku symulacyjnym (od najprostszych np. Microsoft Excel do bardziej złożonych np. NetLogo, iGraphx, Arena), a otrzymane w eksperymencie symulacyjnym wyniki są szczegółowo interpretowane, poddawane analizie oraz przekładane na konkretną decyzję biznesową.

Przygotować zintegrowaną infrastrukturę IT dla pracy grupowej oraz działañ w zakresie Business Intelligence...

Przedmiot "Technologie informacyjno-komunikacyjne w rozszerzonym przedsiębiorstwie" pozwala na pogłębienie wiedzy w zakresie wykorzystania oraSz sposobów integracji informatycznych systemów zarządzania. Do nabywanych praktycznych umiejętności można zaliczyć przygotowywanie środowiska dla pracy grupowej, zespołów projektowych, automatyzacji przepływów pracy oraz dokumentów, jak również działañ w zakresie Business Intelligence. Szczególną uwagę poświęcono szeroko wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa systemom firmy Microsoft takim jak: zintegrowany system zarządzania klasy ERP Microsoft Dynamics, systemom automatyzacji prac biurowych Ms-Office (na poziomie integracji) oraz rodzinie systemów Microsoft Sharepoint.

Newsy z Rynku Pracy

 • Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: "[...] zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie technologii informacyjnych będzie ciągle rosło. Szacuje się, że w ciągu najbliższych kilku lat rynek pracy wchłonie do
  70 tys. osób
  o takiej specjalizacji [...]".

 • Jak podaje Onet Biznes w artykule pt. 10 najlepiej płatnych stanowisk w Polsce: "[...] jeżeli chodzi o branże, najbardziej lukratywne są technologie informatyczne (IT). W 2009 roku pozwalały zarabiać na poziomie 5 tys. zł miesięcznie. [...] wśród dyrektorów ds. IT są przypadki, że niektóre osoby na tym stanowisku zarabiały 80 tys. miesięcznie łącznie z premiami [...]".

 • Jak podaje Onet Biznes w artykule pt. Najbardziej przyszłościowe kierunki studiów: "[...] Bezrobocie raczej nie grozi absolwentom uczelni technicznych i kierunków związanych z nowymi technologiami. Z danych raportu "Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2010 roku" wynika, że tylko w ciągu trzech ostatnich miesięcy ukazało się prawie 8,6 tys. ofert dla osób szukających pracy w działach technologicznych, co oznacza ponad 12% wzrost względem I kwartału. Jeszcze więcej ofert do dyspozycji miały osoby specjalizujące się w IT - 9,2 tys. [...]"

Parafrazując jedną z dobrze znanych reklam:
"...jest to prawdopodobnie najlepsza specjalność na świecie :-)"

Weź SWOJĄ przyszłość w SWOJE ręce.
Nie pozostawiaj tak WAŻNEJ DECYZJI przypadkowi!

Webmaster

Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością Zakładu Informatyki WBMiL.
Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.